Θα μπορούσατε, αλλά θα πρέπει να καταναλώσετε πάρα πολύ Νάτριο και Κάλιο για να φτάσουν να είναι σε επικίνδυνα επίπεδα.