Κάθε ταμπλέτα περιέχει 320mg Νατρίου και 55mg Kαλίου.