Μια Ταμπλέτα Ηλεκτρολυτών GU που ισοδυναμεί με μια δόση περιέχει 10 θερμίδες.