Η βήτα-αλανίνη χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει τη δίαιτα του αθλητή με σκοπό να αυξήσει την ανθεκτικότητα των μυών του και την ικανότητά τους να παράγουν περισσότερο έργο. Η βήτα-αλανίνη είναι ένα από τα περιοριστικά συστατικά μιας άφθονης μυϊκής πρωτεΐνης που ονομάζεται καρνοσίνη, η οποία βοηθά στη ρύθμιση των μεταβολών του pΗ των μυών κατά τη διάρκεια της άσκησης. Έχει αποδειχθεί ότι η συμπληρωματική πρόσληψη β-αλανίνης μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της περιεκτικότητας των μυών σε καρνοσίνη και επομένως στην αύξηση της ανθεκτικότητας τους και στην ικανότητα ελαχιστοποίησης των μεταβολών στο pΗ των μυών κατά τη διάρκεια έντονων προσπαθειών, κυρίως πάνω από το αναερόβιο κατώφλι.

Η καφεΐνη έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες ότι συνεισφέρει στην αύξηση της απόδοσης. Το αν η ζητούμενη απόδοση ήταν σε μικρής ή μεγάλης διάρκειας αγώνα – σημασία έχει ότι η καφεΐνη βοηθά τους αθλητές να αποδίδουν καλύτερα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση της απόδοσης μειώνοντας την αίσθηση της αντιληπτής προσπάθειας (RPE = Rate of Perceived Exertion), καθώς και βοηθώντας τους αθλητές να διατηρήσουν την εστίαση και τη συγκέντρωσή τους.