Δεν σας το συστήνουμε. Η μαλτοδεξτρίνη έχει σαν βάση το καλαμπόκι και το καλαμπόκι δεν συστήνεται για κατανάλωση από σκυλιά -για την ακρίβεια πολλά είναι και αλλεργικά στο καλαμπόκι.