Ναι. Όλα τα προϊόντα GU είναι εγκεκριμένα από την WADA και δεν περιέχουν καμία απαγορευμένη ουσία. Επίσης, έχουν ελεγχθεί και τεσταριστεί από την Informed Choice. Αν θέλετε μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Informed Choice για περισσότερες πληροφορίες: http://www.informed-choice.org.