Ναι! Όλες οι γεύσεις είναι πιστοποιημένες Κosher, δηλαδή κατάλληλες για εβραϊκή διατροφή.